Ekohanke

Ekohankeen tarkoituksena on herättää nuoret nykypäivän ekologiseen ajattelutapaan ja opettaa heitä omaksumaan ekologisempi elämäntapa, ja siten säästämään meidän yhteisiä luonnonvarojamme.

Hanke on kohdistettu Hyökkälän koulun 8-luokkalaisille, joita on n. 170 oppilasta.

Hanke koostuu viidestä eri osa-alueesta:

Vesi, Sähkö, Kierrätys, Matkustaminen ja Ostaminen
Jokaiseen osa-alueeseen on tehty viisi TOP -tehtävää, joita Hyökkälän koulun 8-luokkien oppilaat ovat tehneet kevään 2010 aikana joko kotona tai koulussa.
 

Teemapäiviä oli kolme:


Hanke aloitettiin Itämeri-päivällä 27.1.2010 Hyökkälän yläkoulussa.

Al Goren Katastroofin aineksia -ympäristöelokuva katsottiin 20.3.2010 

8-luokkalaisten kanssa auditoriossa.

 

Kierrätyskeskus vierailu toteutettiin viikolla 16 huhtikuussa 2010. Vierailulla tutustuttiin Ympäristökouluun ja vierailtiin Herttoniemen Kierrätyskeskuksessa.
 

 

Sähköseminaari järjestettiin 26.5.2010 koululla. Seminaariin koostui alkupuheesta ja erilaisista ryhmätehtävistä.

Tulevaisuuden näkymät: Hankkeen tavoitteena on, että siihen osallistuneet nuoret käyttäisivät opittuja ekologisia taitoja omassa elämässään ja veisivät saamansa tiedot ja taidot myös koulusta kotiin. Hankkeen TOP –tehtävät ovat ohjanneet jokaista henkilökohtaisesti tekemään oikeita ekotekoja!  –

Tekemällä oppii parhaiten!

Materiaalit hankeen tuottamasta ekokasvatuksesta ovat saatavilla hankkeen  Tuusulan 4H:n internet -sivuilta ohjeistuksineen. Materiaalit ovat käytettävissä valtakunnallisesti myös muilla kouluilla, kerhoilla ja muilla asiasta kiinnostuneilla tahoilla. 4H-liiton internet-sivustoilta http://www.4h.fi/ hyödynnetään ekohankkeen materiaalia TOP –tehtäväpankissa.

Hankkeesta tiedotetaan Tuusulan ja lähikuntien koulutoimistoihin.