King of Kierrätys

 

Toimiva kierrätys - parempi tulevaisuus

 

Ekologisuus on polttava päivän puheenaihe jatkuvasti. Nuorten tulisi tutustua käytännön toimiin, mitä kaikelle jätteelle tapahtuu ja kuinka voidaan itse vaikuttaa maapallon hyvinvointiin.

Haluamme opettaa nuorille ympäristökasvatusta ja kestävää kehitystä omakohtaisen kokemuksen kautta.

Haluamme siirtää ympäristökasvatusta nuorille, jotta he kokisivat oman osuutensa merkitykselliseksi kestävän kehityksen ketjussa. Tarinat, kuvat ja omakohtaiset kokemukset avaavat nuorille kokonaisnäkemyksen ekologisen elämän tärkeydestä.

Haluamme myös osoittaa, että roskien kierrätys ja uudelleenkäyttö on taloudellisesti kannattavaa ja osa tulevaisuuden elinkeinoista. Kierrätys ja uudelleenkäyttö luovat jo nyt lukuisia työpaikkoja Suomeen.

Hanke suunnataan Hyökkälän koulun ja Hyrylän koulukeskuksen 8 -luokkalaisille, joita on n. 340 oppilasta. Koulujen rehtorit Janne Leivo ja Auli Ruhtinas ovat hyväksyneet hankeidean ja toteutuksen koululla läpivietäväksi.

Hanke alkaa kouluilla 1.10.2014 ja päättyy keväällä 2015.

 

 

King of Kierrätys 2015

 

1. Omien ekologisten tekojen suunnittelu luokittain 2h/luokka helmikuussa. 

2. Kierrätystyöpajat 1 aamupäivä maaliskuussa.

3. Kestävän kehityksen kokkailua kotitalousopettajien johdolla.

Kasiluokkalaiset kokosivat ryhmissä ottamistaan kuvista ja ajatuksistaan esityksen, tässä yksi valmis esitys Ämmässuon kaatopaikan retkestä.