Ruokaa luonnosta-yhteistyöhanke

Ruokaa luonnosta -yhteistyöhanke (2018-2020)

Ruokaa luonnosta -yhteistyöhankkeessa rakennetaan ammattimainen villiruoan koulutus-, keruu-, jalostus- ja jakeluverkosto Uudellemaalle. Hankkeessa tarjotaan nuorille luonnontuotealan koulutusta villiyrttien tunnistamiseen, kestävään keruuseen ja jalostamiseen sekä tukea 4H-yrityksien perustamiseen.

Mitä hankkeessa tehdään

Hankkeessa rakennetaan ammattimainen villiruokaverkosto Uudellemaalle ja koulutetaan nuoria villiyrtti-osaajiksi. Hankkeessa pilotoidaan erilaisia villiyrttien keruuseen ja toimitukseen liittyviä liiketoiminnan muotoja Uudenmaan alueella. Hankkeen päätoteuttaja on Suomen 4H-liitto ja osatoteuttaja Laurea-ammattikorkeakoulu. 

Hanke hakee nyt uusmaalaisia yrityksiä mukaan kevään 2019 keruupilotteihin. Ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut ostamaan nuorten keräämiä villikasveja tulevalla kasvukaudella.

Luonnontuoteala Suomessa

Suomen monipuolinen luonto tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia luontoon tukeutuvalle yritystoiminnalle. Samalla luontoa säästävien tuotteiden ja palvelujen kysyntä on lisääntynyt. Tämä luo edellytyksiä luontoon perustuvalle yrittäjyydelle, jossa sitoudutaan kestävän kehityksen periaatteisiin. Joidenkin luonnonvarojen käytöstä elinkeinotoimintaan on olemassa jo pitkät perinteet, mutta viime vuosina on syntynyt myös uutta, luontoa aikaisempaa monipuolisemmin hyödyntävää yrittäjyyttä. Useita luonnon tarjoamia mahdollisuuksia on kuitenkin vielä käyttämättä.

 

Lue lisää Ruokaa Luonnosta hankkeesta 4H-liiton sivuilta.