3 askelta työelämään -malli

 

4H-järjestön toiminta on aina vahvasti perustunut tekemällä oppimisen menetelmään. Toimintaa on kehitetty muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin, jotta järjestö tukisi parhaalla mahdollisella tavalla lasten ja nuorten kasvua vastuullisiksi ja yritteliäiksi.

Kerholaisesta työelämäkurssien kautta yrittäjäksi

Yrittäjyyskasvatusta toteutetaan Kolme askelta työelämään -toimintamallin avulla. Kansalaiskasvatuksen osana ovat muun muassa kansainvälisyys ja monikulttuurisuus sekä metsä- ja luontoasiat. Kolme askelta työelämään -malli yhdistää harrastustoiminnan ja oppimisen omaleimaisella tavalla. Mallin sisältämät tuotteet tarjoavat monipuolisia oppimisen mahdollisuuksia 6-29-vuotiaille lapsille ja nuorille.

1. askel: Kerhotoiminta ja TOP (6+)

Lapsi voi tulla mukaan 4H-järjestön toimintaan liittymällä 6-vuotiaana kerhoon. Jo kerhossa hyödynnetään 4H-järjestön TOP-tehtäväpankkia (TOP=Tekemällä oppii parhaiten), jossa on käytännön tehtäviä lapsen yritteliäisyyden ja oppimisen perustaksi. 

2. askel: Työelämävalmiudet ja työllistäminen (13+)

Lapsen kasvaessa oman rahan ansaitseminen, työkokemus ja kesätyöpaikan löytäminen ovat hänelle tärkeitä. Ajokortti työelämään -kurssilla nuori (13+) voi perehtyä työelämän pelisääntöihin ja työnhakuun. Oman kiinnostuksen mukaan nuori voi syventää taitojaan 4H-työelämäkursseilla: lastenhoito-, koiranhoito-, kotityöt-, pihatyöt- ja metsätyöt -kurssilla.

Useat 4H-yhdistykset tarjoavat joko itse tai välittävät nuoria töihin yksityisille, yrityksiin tai kunnalle. Joka vuosi yli 8 000 nuorta työllistyy 4H-järjestön kautta.

3. askel: Nuorten yritykset (13+)

Nuorilla (13+), jotka ovat kiinnostuneita kokeilemaan yrittäjyyttä, on mahdollisuus perustaa oma 4H-yritys. Nuorella on tukena aina henkilökohtainen ohjaaja. Myös yrittäjät voivat toimia nuorten yritysohjaajina. Perustiedot yrittämisestä nuori saa 4H-yrityskurssilla. 4H-yrittäjiä on noin 250 eripuolilla Suomea.

Täältä voit lukea tai ladata 123 mallin -esitteen