Metsäsalkku esiopetukseen

Osana Vihreä tehtävä: kestävä tulevaisuus -hanketta on toteutettu Metsäsalkku, joka on varhaiskasvatuksen ammattilaisen luoma monipuolinen tehtäväkirja metsä- ja ympäristökasvatuksesta esiopetusryhmien käyttöön. Salkun tehtävät johdattelevat lapset oppimaan uutta omasta lähiluonnosta ja pohtimaan omaa elinympäristöään. Tehtävien avulla lapset pääsevät käyttämään matemaattisia taitoja, loogista ajattelukykyä sekä runsaasti aisteja ja luovuutta. Suunnitelussa on huomioitu esiopetuksen opetussuunnitelmien perusteet sekä kuntien omat esiopetuksen opetussuunnitelmat. Hankkeen aikana on lahjoitettu 11 fyysistä Metsäsalkkua aiemmin ilmoittautuneille esiopetusryhmille ja lisäksi digitaalisia Metsäsalkkuja niitä tilanneille ryhmille. 


Metsäsalkusta voi ladata tämän muokatun version vapaaseen käyttöön esimerkiksi esiopetukseen tai inspiraatioksi kotiin. 

Palautelomake

Metsäsalkun käyttäjiä pyydetään täyttämään kyseinen palautelomake 30.6.2023 mennessä.  

Onko käytössä ollut Metsäsalkun fyysinen vai digitaalinen versio?
Yhteydenottotapa (jos haluat, että otamme yheyttä)

Arvioi Metsäsalkun sisältöä asteikolla 1 - 4 

(1 = Heikko, 2 =Kohtalainen, 3 = Hyvä, ,4 = Erinomainen)

Kerro vapaasti kokemuksia ja palautetta seuraavista osa-alueista:

Suosittelisitko Metsäsalkkua muille kasvattajille?