Yhdistys

KERHOJA, LEIREJÄ, TYÖKOKEMUKSIA, YRITTÄJYYTTÄ, KURSSEJA, KANSAINVÄLISYYTTÄ

 

Tuusulan 4H-yhdistys toimii Keski-Uudenmaan kuntien alueella. Toimintamme painottuu 6-12-vuotiaiden kerho- ja leiritoimintaan, sekä nuorten työelämävalmiuksien edistämiseen erilaisten kurssien, tilaisuuksien, hankkeiden ja esimerkiksi sivuiltamme löytyvien apujen ja ohjeiden avulla. Nuori voi myös työllistää itse itsensä 4H-yrittäjänä alalle, joka häntä eniten kiinnostaa.

Työllistämme nuoria kotitalouksiin mm. kodin-, lemmikkien-, lasten- ja pihanhoitotöihin. Työpalvelun tilauslomakkeeseen pääset tästä.

4H on maailmanlaajuinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tukea lasten ja nuorten tasapainoista kehitystä ja elämänhallintaa edistämällä mm. nuorten omatoimisuutta, yritteliäisyyttä, arjen taitoja, yhteistyötaitoja sekä ympäristön kannalta kestävää elämäntapaa. Lue lisää 4H-järjestöstä.

Tuusulan 4H-yhdistys on perustettu virallisesti vuonna 1982, mutta toiminta on alkanut jo vuonna 1927.


4H on harrastus, jossa omat unelmat ja kiinnostuksen kohteet yhdistyvät työelämätaitoihin ja yrittäjyyteen!


4H-työn tärkeitä arvoja ovat
- yritteliäisyys ja ahkeruus
- yhteistyö
- rehellisyys ja oikeudenmukaisuus sekä
- välittäminen ja suvaitsevaisuus.

4H-työn perusajatus on edistää lasten ja nuorten kasvamista aikuisiksi, jotka pään harkinnalla, käsien taidolla ja sydämen hyvyydellä pystyvät luomaan arkipäivän hyvinvointia niin itselleen kuin muille. 4H-toiminnan kulmakivenä on tekemällä oppiminen (Learning by doing).