Yhdistys

Tuusulan 4H-yhdistys on virallisesti perustettu 1982, mutta toiminta on alkanut vuonna 1927. Lisää yhdistyksen historiasta voit lukea täältä.

 

Yhdistyksemme järjestää lapsille ja nuorille kerhojakursseja ja leirejä Tuusulassa.

 

Työllistämme nuoria dogsitter- ja kotitalouksista tuleviin töihin Tuusulassa, Järvenpäässä ja Keravalla.

 

Kotitalouksille tarjoamme apua koiranhoitoon ja koti- ja puutarhatöihin. Muina palveluina järjestämme mm. metalliromu- ja maatalouksien lannoitesäkkikeräyksiä.

 

Tuusulan 4H-yhdistyksen toimintaan kuuluvat vahvasti hankkeet kouluyhteisöissä.

 

4H-järjestö on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansainvälinen kansalaisjärjestö, jonka ydintehtävänä on tukea lasten ja nuorten tasapainoista kehitystä ja elämänhallintaa edistämällä mm.


- nuorten omatoimisuutta, yritteliäisyyttä ja arjen taitoja
- yhteistyötaitoja
- kansainvälisyyttä sekä
- luonnon ja ympäristön kunnioitusta.

4H-työn tärkeitä arvoja ovat
- yritteliäisyys ja ahkeruus
- yhteistyö
- rehellisyys ja oikeudenmukaisuus sekä
- välittäminen ja suvaitsevaisuus.

Järjestön kansainvälinen tunnus tulee neljän sanan alkukirjaimista

HARKINTA - HEAD
HARJAANNUS - HANDS
HYVYYS - HEART
HYVINVOINTI - HEALTH

4H-työn perusajatus on edistää lasten ja nuorten kasvamista aikuisiksi, jotka pään harkinnalla, käsien taidolla ja sydämen hyvyydellä pystyvät luomaan arkipäivän hyvinvointia niin itselleen kuin muille. 4H-toiminnan kulmakivenä on tekemällä oppiminen (Learning by doing).