Tuusulan 4H-yhdistys ry.

KERHOJA, LEIREJÄ, TYÖELÄMÄKOULUTUSTA JA TÖITÄ, YRITTÄJYYTTÄ SEKÄ  KANSAINVÄLISYYTTÄ.

Tuusulan 4H-yhdistys toimii Keski-Uudenmaan kuntien alueella, ja se on perustettu vuonna 1982, mutta toiminta on alkanut jo 1927. Olemme sitoutumaton nuorisojärjestö. Neljän H:n perustana ovat 4H:n arvot Head, Hands, Heart ja Health - Harkinta, Harjaannus, Hyvyys ja Hyvinvointi.

Yhdistys

Tuusulan 4H-yhdistyksen toiminta painottuu 6-12-vuotiaiden kerho- ja leiritoimintaan, nuorten työelämävalmiuksien edistämiseen erilaisten koulutusten, tilaisuuksien ja hankkeiden avulla sekä nuorten työllistämiseen. Nuori voi myös työllistää itse itsensä 4H-yrittäjänä alalle, joka häntä eniten kiinnostaa.

Työllistämme 14-28-vuotiaita nuoria kotitalouksiin sekä yrityksiin ja yhdistyksiin mm. kodin-, lemmikkien-, puutarhan- ja lastenhoitotöihin. Tilauslomakkeisiin pääset TÄMÄN LINKIN KAUTTA!

Tuusulan kylillä ja Hyvinkäällä toimii koulujen toiminta-aikaan erilaisia 4H-kerhoja (mm. yleis-, kokki- ja keppihevoskerhot) alakouluikäisille.

4H-työn perustana olevat arvot (Harkinta, harjaannus, hyvyys, hyvinvointi) edistävät lasten ja nuorten kasvua vastuullisiksi, toiset huomioon ottaviksi aikuisiksi, jotka pystyvät luomaan arkipäivän hyvinvointia niin itselleen kuin muille.  Nuorten omat 4H-yritykset opettavat omatoimisuutta ja yrittäjyyttä.

Lisäksi teemme kouluyhteistyötä mm. hankkeiden, koulutusten ja metsäpäivien muodossa. Keväisin järjestämme maatalouden lannoite- ja siemensäkkien keräyksen Tuusulassa (Paijala) sekä Hyvinkäällä (Hankkija).

4H-järjestö

4H on valtakunnallisesti sekä maailmanlaajuisesti toimiva nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tukea lasten ja nuorten tasapainoista kehitystä ja elämänhallintaa edistämällä mm. nuorten omatoimisuutta, yritteliäisyyttä, arjen taitoja, yhteistyötaitoja sekä ympäristön kannalta kestävää elämäntapaa. 4H on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö. Järjestö tukee toiminnallaan lasten ja nuorten kasvua työelämään, yrittäjyyteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. 

4H-liiton tiedotteet löytyvät STT:n uutishuoneesta. 


4H on harrastus, jossa omat unelmat ja kiinnostuksen kohteet yhdistyvät työelämätaitoihin ja yrittäjyyteen. 4H-työn tärkeitä arvoja ovat:
- yritteliäisyys ja ahkeruus
- yhteistyö
- rehellisyys ja oikeudenmukaisuus sekä
- välittäminen ja suvaitsevaisuus.

4H-työn perusajatus on edistää lasten ja nuorten kasvamista aikuisiksi, jotka pään harkinnalla, käsien taidolla ja sydämen hyvyydellä pystyvät luomaan arkipäivän hyvinvointia niin itselleen kuin muille. 4H-toiminnan kulmakivenä on tekemällä oppiminen (Learning by doing).