Vapaaehtoiseksi

4H-toiminta perustuu ammattitaitoisten toimihenkilöiden ja suuren vapaaehtoisten joukon yhteistyölle. 

Merkittävä osa varsinaisesta nuorisotyöstä tehdään vapaaehtoisten toimesta. Vapaaehtoiset ohjaajat ovat usein ensimmäinen ja tärkein kontaktipinta lapsiin ja nuoriin.

Meillä 4H:ssa vapaaehtoisia on valtakunnallisesti ohjaustehtävissä noin 3 500 ja luottamustehtävissä lähes yhtä paljon.

Tule mukaan! Ota yhteyttä meihin!

Vapaaehtoisia tarvitaan erilaisiin nuorisotyön tehtäviin. Järjestö perehdyttää ja kouluttaa vapaaehtoiset tehtäviinsä. 


Kerhonohjaajat

Tavoitteena on, että kerhoja ohjaavat vapaaehtoiset ohjaajat. Kerhonohjaajana voi toimia 13–18-vuotias nuori ja/tai aikuinen. Ohjaajat vastaavat kerhokertojen suunnittelusta ja toteutuksesta. 4H:ssa 4H-toiminnan lisääminen taajamissa ja kaupungeissa voi käytännössä perustua vain vapaaehtoisiin. Suositellaan, että nuoret (13-14 v) toimivat apuohjaajina aikuisen ohjaajan kanssa tai nuoret (15-18 v) ohjaavat kerhoa pareina. Kerhonohjaajat toimivat tehtävässä yleensä vähintään yhden lukukauden. Teemakerhon ohjaus sisältää yleensä kuusi kerhokertaa. Kerhojen ohjaustehtäviin toivotaan myös aikuisia vapaaehtoisia.


Työelämäkoulutusten ohjaajat

Työelämäkoulutusten vapaaehtoisina ohjaajina toimivat eri alojen ammattilaiset. Ohjaajan tehtävänä on perehdyttää nuoria kurssin aiheen mukaisiin käytännön työtehtäviin. Ohjaajan ammatillinen osaaminen voi liittyä mm. seuraaviin aloihin: Lastenhoito, Koiranhoito, Kotityöt, Pihatyöt ja Metsätyöt. Ohjaus voi olla yhden kurssikerran (4 t) mittainen.


Yritysohjaajat

Jokaisella 4H-Yrityksellä on yritysohjaaja. Yritysohjaaja voi olla kuka tahansa aikuinen, jolla on kiinnostusta toimia tehtävässä. Ohjaajan tehtävänä on olla nuoren tukena ja apuna yritystoiminnan käynnistämisessä ja toteuttamisessa. Yritysohjaaja ei ole juridisesti vastuussa nuoren harjoittamasta yritystoiminnasta. Yritysohjaaja sitoutuu tukemaan nuorta niin kauan kuin 4H-Yritys on toiminnassa.


Isäntäperheet

4H-vaihtarit asuvat Suomessa oleskelunsa ajan isäntäperheissä. Isäntäperheen tehtävänä on tarjota nuorelle koti Suomessa hänen oleskelunsa ajan. Isäntäperheeksi soveltuu avoin ja kielitaitoinen, muiden maiden kulttuureista kiinnostunut perhe. Isäntäperheenä toimiminen voi vaihdella viikosta muutamaan kuukauteen.


Leirien, retkien ja kurssien järjestäjät ja ohjaajat

Leirien, retkien ja kurssien järjestäminen sekä ohjaaminen tarjoavat tehtäviä nuorten ohjaamisesta kiinnostuneilla aikuisille, opiskelijoille ja harjoittelupaikkaa tarvitseville. Monet tehtävistä ovat kertaluonteisia ja soveltuvat hyvin henkilöille, joita kiinnostaa lyhytkestoinen sitoutuminen.