4H-Dogsitter

4H-dogsitter - koiria ja kavereita

4H-dogsitter hoitaa palkkiota vastaan koiria ja muita lemmikkieläimiä, yleensä omistajan poissaollessa. Suurin osa hoitotehtävistä, varsinkin kaupunkialueella, on koirien ulkoiluttamista, mutta etenkin viikonloppuisin tai loma-aikoina dogsitterin tehtäviin kuuluu koiran pitempiaikainen täysihoito joko lemmikin tai dogsitterin kotona. Toisinaan tarvitaan apua koiranäyttelyssä tai koulutuskentällä. Kissojen ja muiden pienten lemmikkieläinten ruokkiminen ja hoito soveltuvat myös dogsitterin tehtäviksi.

Tuusulan 4H-yhdistys huolehtii hoitotehtävien välityksestä Keski-Uudenmaan dogsittereille. Dogsitterit kuuluvat 4H-yhdistykseen, joka pitää sitterinsä ajan tasalla myös muista 4H-tapahtumista ja toimintamuodoista.

Jokaisesta hoitotehtävästä laaditaan eläimen omistajan kanssa kirjallinen hoitosopimus, johon kirjataan eläimen hoito-ohjeiden lisäksi kummankin osapuolen ja esimerkiksi eläinlääkärin yhteystiedot.

Miten pääsen 4H-dogsitteriksi?


4H-dogsitteriksi pääsee suorittamalla 4H-yhdistyksen järjestämän dogsitter-kurssin. Kurssi on suunnattu kaikille 13-28 -vuotiaille koirista ja muista lemmikeistä kiinnostuneille. Kurssille pääset sinä vuonna, kun täytät 14 vuotta. Kurssilla opetellaan koiran perushoitoa sekä teoriassa että käytännössä, ja käydään tutustumiskäynneillä erilaisiin koirakohteisiin. Tutuiksi tulevat niin koiran turkinhoito, rakenne kuin ruokintakin, ja erityistä huomiota kiinnitetään koiran käyttäytymiseen ja käsittelyyn sekä eri rotuihin.  Kurssilla opitaan myös dogsittertehtäviin liittyviä työelämätaitoja (asiakaspalvelutilanteet, hoitosopimuksen ja tuntilistan täyttäminen). 

Kurssin loppupuolella tutustutaan erilaisiin koiraharrastuslajeihin, opetellaan ensiapua ja saadaan tuhti tietopaketti käytännön asioista, jotka 4H-dogsitterin kuuluu hallita. Kurssiin kuuluu myös loppukoe, jotka on suoritettava hyväksytysti saadakseen koiranhoitotehtäviä. Hyödyllisiä harjoitustehtäviä on koottu 4H-TOP-järjestelmään, ja näitä tehtäviä suorittamalla voi syventää tietämystään koiramaailmasta.  

Dogsitter-kurssin, loppukokeen ja Työt alkavat -koulutuksen suorittaneet työllistyvät halutessaan dogsittereiksi Tuusulan 4H-yhdistyksessä. Työt alkavat -koulutus suoritetaan itsenäisesti perehtymällä Työt alkavat -materiaaliin ja täyttämällä Työt alkavat -vastauslomakkeen. 

Kurssin ohjaajana toimii koira-alan ammattilainen Mia Puska, jolla on vuosien kokemus eläintenhoidosta sekä 4H-dogsitterinä toimimisesta.

Dogsitter-kurssilla opitaan koirien käsittelyä, käyttäytymisen ja elekielen tulkintaa, koiran perushoitoa ja aktivointia. Lisäksi tutustutaan mm. eri rotujen erityispiirteisiin, eläinsuojelulakiin ja opitaan tunnistamaan ja toimimaan koiran välitöntä hoitoa vaativissa tilanteissa. Kurssin käytyäsi sinulla on valmiudet ymmärtää koiran käytöstä ja hoitaa sekä ulkoiluttaa erilaisia ja eriluonteisia koiria. Kurssilla opitaan myös perustaidot kissan ja pieneläinten hoidosta.