Ysit töihin

Kesätyöhaaste

4H-järjestön Ysit töihin -toiminnassa parannetaan nuorten talous-, yrittäjyys- ja työelämätaitoja tarjoamalla nuorille valmennusta ja koulutusta. 

Tavoitteena on työllistää nuoria vähintään kahden viikon ajaksi 9. luokan jälkeisenä kesänä. Nuori voi myös työllistää itsensä 4H-yrittäjänä. 

Voisiko sinun työpaikkasi tai yrityksesi palkata kesällä 2021 ysiluokkalaisen kahdeksi viikoksi töihin? Opettaja, haluisitko teidän koulun mukaan Ysit töihin -projektiin? 

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä lisää!

Yhdeksäsluokkalaiset ovat mukana toiminnassa lukuvuoden aikana suorittamalla 4H:n toteuttaman Ajokortti työelämään -koulutuksen. Koulutuksessa nuori saa perusteet työn hakemisesta, työelämän pelisäännöistä sekä asiakaspalvelusta.

4H auttaa kevään aikana nuoria saamaan kesätyöpaikan vähintään kahdeksi viikoksi tai työllistämään itsensä yrittäjänä. Nuorten työantajina voivat toimia kunnat, yritykset, yhteisöt ja kotitaloudet.

Toiminnassa rakennetaan ja ylläpidetään vuoropuhelua nuorten, paikkakunnan työnantajien ja peruskoulun välillä. Ysit töihin -toiminnassa pyritään parantamaan työnantajien motivaatiota työllistää 9. luokan päättäviä nuoria. Olemalla mukana toiminnassa työnantajien on mahdollista toteuttaa yhteiskuntavastuuta tarjoamalla paikkakunnan nuorille todennäköisesti se ensimmäinen kesätyöpaikka.

Tuusulan 4H-yhdistyksen toiminta-alueella Keski-Uudellamaalla on moni yhdeksäsluokkalainen vailla ensimmäistä työpaikkaansa ensi kesänä. 

Tuusulan 4H-yhdistys tarjoaa Ajokortti työelämään -koulutusta lukuvuonna 2020-21 yhteensä yli 900 9-luokkalaiselle Tuusulassa, Nurmijärvellä ja Hyvinkäällä. Toiminnassa mukana on nyt valtakunnallisesti 65 4H-yhdistystä 92 kunnan alueella. Yhdeksäsluokkalaisia mukana on yli 16 000.

Kunta, yritykset, yhteisöt ja kotitaloudet palkkaavat nuoren kesätöihin vähintään kahden viikon ajaksi. Palkkauksessa hyödynnetään erilaisia malleja mm. Tutustu työelämään ja tienaa, Kesätyöseteli, TES:n mukainen palkkaus. Yksityiset kotitaloudet, yritykset ja yhteisöt voivat tilata 4H-yhdistyksen kautta nuoren avuksi esimerkiksi siivous- ja pihatöihin.

Toiminnan toteutuksessa ammattikorkeakouluopiskelijoille tarjotaan räätälöityjä työharjoittelupaikkoja nuorten kouluttamisessa, yritysyhteistyössä sekä nuorten työllistämisen koordinoinnissa. 

4H-yhdistykset seuraavat ja tilastoivat yhdeksäsluokkalaisten sijoittumista kesätyöhön ja kokoavat palautetta sekä nuorten että työnantajien kokemuksista.

Ysit töihin -toimintaa tukee Opetus- ja Kulttuuriministeriö.