Vihreä tehtävä: kestävä tulevaisuus -hanke

Leader Emo ry:n rahoittamaan Vihreä tehtävä: kestävä tulevaisuus -hankkeen tavoitteena on kehittää ja tarjota Keski-Uudenmaan lapsille ja nuorille toiminnallisia konkreettisia keinoja vaikuttaa omaan lähiympäristöön kestävän kehityksen ja kiertotalouden näkökulmista. Hankkeen pääteemoina ovat bio- ja kiertotalous kestävän elämän perustana, ilmastoteot omassa maakunnassa ja nuorten yrittäjyyden kehittäminen.

Leader Emo ry:n rahoittaa Vihreä tehtävä: kestävä tulevaisuus -hankketta.

Hankkeen avulla lapset ja nuoret tutustuvat erilaisiin kestävää kehitystä edistäviin ja kiertotaloutta eri tavoin toteuttaviin aloihin, työpajoihin ja projekteihin. Hanke lisää Keski-Uudenmaan maaseutualueiden nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa myönteisesti omaan elinympäristöönsä paikallisesti. Hankkeessa vahvistetaan lasten ja nuorten osaamista ja ymmärrystä omaa lähiympäristöä koskevaa toimintaa kohtaan, jotta he voivat teoillaan ja arjen valinnoillaan elää kestävää elämää. 

Hankkeen myötä nuoret oppivat näkemään toiminnan mahdollisuuksia omassa arkiympäristössä ja saavat kokemuksia vaikuttamisesta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi esimerkiksi pienillä ilmastoteoilla, kuten taimien istutus. Hankkeessa kehitettäviä uusia toimintamalleja pyritään vakiinnuttamaan osaksi ympäristökasvatusta sekä varhaiskasvatuksen että lapsi- ja nuorisotoiminnan puolella. Hanke on käynnissä marraskuun 2023 loppuun asti.