Yhteistyö, kumppanit ja sidosryhmät

Kouluyhteistyö

Tuusulan 4H-yhdistyksellä on pitkät perinteet kouluyhteistyöstä. Tuusulan 4H-yhdistys toteuttaa nuoriso- ja nuorten työllistämistoimintaa sekä kouluyhteistyötä Keski-Uusimaan kuntien alueella. 

Kaipaako koulupäivä piristystä? Kerho, teemapäivä, 4H Cafe -tapahtuma tai muu tempaus täydentää kouluarkea toiminnallisella tavalla ja tarjoaa mahdollisuuden uusiin oppimiskokemuksiin.

Kouluyhteistyö suunnitellaan yhdessä koulun tarpeiden mukaan, esimerkiksi metsä- ja luonto-opetuksen tavoitteita noudattaen. 

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä lisää!

Metsäpäivät

4H-Metsäpäivät toteutetaan keväisin. Ruotsinkylän tutkimusmetsään kokoontuu tuusulalaisia 1.-3.-luokkalaisia tutustumaan monipuolisesti metsän kestävään käyttöön, hoitoon ja metsäluontoon. 

Metsäpäivän aikana oppilasryhmät kiertävät opettajan johdolla pienen metsäreitin, jonka varrella on neljä ohjattua rastia. Metsäkierroksen päätteeksi oppilaat kokoontuvat nuotiolle syömään eväitä. Metsäkierroksen kesto on noin kaksi tuntia. 

Mukana Metsäpäivillä ovat 4H:n lisäksi Suomen Metsäsäätiö, Uusimaan Riistanhoitoyhdistys, Metsä Group, Luontoliitto ja Luontokoulu Naakka.

4H Cafe -tapahtumassa on kesätyöideoita ilmassa

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman hankkeen pohjalta luodussa Kadonneen kesätyön metsästys -kampanjassa tuetaan etenkin 15–17-vuotiaiden nuorten työllistymistä. 

Kampanjaan kuuluvat keskeisesti paikalliset 4H Cafe -tapahtumat, jotka ovat suunnattu ilman kesätyötä jääneille nuorille.

https://kadonnutkesatyo.4h.fi/

Ysit töihin -hanke

Opettaja, haluisitko teidän koulun mukaan Ysit töihin -projektiin? 

Yhdeksäsluokkalaiset ovat mukana toiminnassa lukuvuoden aikana suorittamalla 4H:n toteuttaman Ajokortti työelämään -koulutuksen. Koulutuksessa nuori saa perusteet työn hakemisesta, työelämän pelisäännöistä sekä asiakaspalvelusta.

4H auttaa kevään aikana nuoria saamaan kesätyöpaikan vähintään kahdeksi viikoksi tai työllistämään itsensä yrittäjänä. Nuorten työantajina voivat toimia kunnat, yritykset, yhteisöt ja kotitaloudet. Tuusulan 4H-yhdistys tarjoaa Ajokortti työelämään -koulutusta lukuvuonna 2020-21 yhteensä yli 900 9-luokkalaiselle Tuusulassa, Nurmijärvellä ja Hyvinkäällä. Toiminnassa mukana on nyt valtakunnallisesti 65 4H-yhdistystä 92 kunnan alueella. Yhdeksäsluokkalaisia mukana on yli 16 000.

Ajokortti työelämään -kurssi

Opettajille ja yhteistyökumppaneille

Ajokortti työelämään on 0,5 opintopisteen laajuinen kurssi, jonka osaamistavoitteet ovat EQF-tasolla 3. Kurssin suorittanut osaa kertoa perusasioita työnhausta, työelämän käytännöistä ja asiakaspalvelusta. Opintopisteytetyn todistuksen myöntää Opintokeskus Sivis.

4H-yhdistykset järjestävät yhteistyössä yläkoulujen kanssa Ajokortti työelämään -kursseja ympäri Suomen. Kurssi sopii esimerkiksi ennen TET-jaksoa suoritettavaksi.

Koulutetaan yhdessä nuoret työelämän alkuun!

Tosi paljon tuli uutta tietoa esimerkiks noista eri lomakkeista, kuten CV:n laatimisesta.

Oppi paljon uutta ja tietää paremmin millä asenteella menee työhaastatteluun.

Ytimekäs kurssi, jossa oppi paljon työelämästä. Uskon kurssista olevan paljon hyötyä tulevaisuudessa.

Yrittäjävierailu oli tosi hyvä juttu.

Ihan mahtava päivä verrattuna normikoulupäivään!

4H Tuusulan yhteistyökumppanit

Järjestämme nuorisotoimintaa yhdessä Tuusulan kunnan kanssa.
Järjestämme nuorisotoimintaa yhdessä Hyvinkään kunnan kanssa.
Leader Emo ry:n rahoittamaan Vihreä tehtävä: kestävä tulevaisuus -hankkeen tavoitteena on kehittää ja tarjota Keski-Uudenmaan lapsille ja nuorille toiminnallisia konkreettisia keinoja vaikuttaa omaan lähiympäristöön kestävän kehityksen ja kiertotalouden näkökulmista.
Bussikuljetukset Metsäpäivillä rahoittaa Metsämiesten Säätiö
4H-Tuusula on mukana Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjassa, jossa OP Uusimaa tarjoaa työnantajana toimivalle yhdistykselle tuen nuoren (15-17 v.) työllistämiseksi.
Ysit töihin – Duunitori ja 4H tukevat yhdessä nuorten työllistymistä